Gemakkelijk Online Wiskunde Oefenen

Mensen die in wiskunde uitblinken gebruiken betere strategieën dan de rest van ons, ze hebben niet per se betere hersenen. We leren je eenvoudige strategieën die u in staat stellen grote getallen uit je hoofd te vermenigvuldigen , staartdelingen te doen, en zelfs kwadratuur van,  en het vinden van vierkantswortels van getallen uit je blote hoofd.

En hier is een van die geheimpjes. Mensen vergelijken intelligentie met wiskundige vermogen. Met andere woorden, als u in staat bent bliksemsnelle berekeningen uit je hoofd te doen, zullen mensen denken dat u ook intelligent zult zijn in andere gebieden.

Wiskunde Oefeningen

Hier is een van mijn meest belangrijke regels van de wiskunde. Het is een oneerlijke regel, maar het is een regel.

Hoe makkelijker de methode die u gebruikt is om een probleem op te lossen, hoe sneller u het zal oplossen, en hoe kleiner de kans om een fout te maken. Hoe ingewikkelder de methode is die u gebruikt, hoe langer u het zal duren om het op te lossen en des te groter de kans om een fout te maken.

Dus, de mensen die gebruik maken van betere methoden zijn sneller bij het verkrijgen van het antwoord en ze hebben minder kans op het maken van fouten. Degenen die gebruik maken van slechte methoden zijn langzamer in het verkrijgen van antwoorden, en maken meer fouten. Het heeft niet veel te maken met intelligentie of het hebben van”wiskundige hersenen.”

Wiskunde Leren

De methoden die we je leren zijn niet alleen leuk om te gebruiken, ze zijn ook gemakkelijk te leren. Ik loop bijvoorbeeld een klas van de lagere schoolkinderen binnen en leer ze de fundamentele tafels van vermenigvuldiging in een half uur–tot de twintig keer tafels. Ze vermenigvuldigen getallen zoals 95 maal 95 in hun hoofd sneller uit dan dat je de getallen in een rekenmachine kunt vermenigvuldigen. En de kinderen vinden het geweldig.

Ingenieurs pronken met wat ze kunnen doen na het bijwonen van een les.

De methoden zijn meer dan technieken voor snelle berekening. Zij ontwikkelen strategieën voor het oplossen van algemene problemen. Als u weet niet, of nog niet heeft geleerd hoe een probleem op te lossen, bedenkt u uw eigen methode. Veel studenten hebben deze methoden al geleerd en hebben wiskundige wonderkinderen reputaties ontwikkeld. Hier is een kort fragment van mijn lesmateriaal aangaande gemakkelijke wiskunde waar ik illustreer hoe een eenvoudige methode uw vermogen kan verbeteren.

VERMENIGVULDIGING (DEEL EEN)

Hoe goed kent u uw fundamentele vermenigvuldigingstafels?

Wat zou je denken dat als ik je vertelde dat je tafels tot de tien keer in minder dan 15 minuten kunt uitrekenen? En uw tafels tot de twintig, in minder dan een half uur? U kunt dit, met behulp van de methoden welke we uitleggen in dit hoofdstuk. Wij nemen aan dat u de twee keer tabel redelijk goed kent, en dat u kunt eenvoudige getallen kunt optellen en aftrekken.

Laten we direct beginnen met die methode. Hier is hoe u getallen tot tien keer tien kunt vermenigvuldigen.

We nemen 7 X 8 als voorbeeld.

Schrijf 7 X 8 = op een vel papier en teken een cirkel onder elk nummer welke moet worden vermenigvuldigd.

Moderne Wiskunde Noordhoff

 

 

 

 

Ga nu naar het eerste nummer dat moet worden vermenigvuldigd, 7. Hoeveel meer heb je nodig om 10 te krijgen? het antwoord is drie. Schrijf 3 in de cirkel onder de 7. Ga nu naar de acht. En we schrijven een cirkel onder de acht? Hoe veel meer heb je nodig om 10 te krijgen? Het antwoord is twee. Schrijf een 2 in de cirkel onder de acht. Uw werk moet er zo uitzien.

Getal Ruimte

 

 

 

 

Wij gaan nu diagonaal weghalen. Ofwel trek een van de omcirkelde getallen (3 of 2) af van het getal, niet direct er boven, maar schuin er boven, of kruislings. Met andere woorden, u ofwel trek je de 3 van de 8 af of 2 van de 7. Hoe dan ook, is het antwoord het zelfde, 5. Dit is het eerste cijfer van uw antwoord. U doet dit één keer, dus kies de manier welke u gemakkelijker vindt. Nu vermenigvuldigd u de getallen in de cirkels. 3 keer 2 is 6. Dit is het laatste cijfer van uw antwoord. Het antwoord is 56. Dit is hoe de voltooide som eruit ziet.

Laten we een andere proberen, 8 keer 9.

Moderne Wiskunde Oefenen

 

 

 

 

Hoe veel meer om tien te krijgen? Het antwoord is 2 en 1. We schrijven 2 en 1 in de cirkels onder de nummers. Wat doen we nu? We trekken wederom diagonaal af. 8 – 1 = 7 of 9-2 = 7. 7 is het eerste cijfer van uw antwoord. Schrijf het op. Nu de twee omcirkelde getallen vermenigvuldigen. 2 x 1 = 2, het laatste cijfer van het antwoord. Het antwoord is 72. Is dat gemakkelijk genoeg? Hier zijn een paar opgave welke u zelf kunt proberen.

Online Wiskunde Oefenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alle van de problemen, zelfs als u weet dat uw tabellen goed. Dit is de basisstrategie die wij voor bijna alle van onze vermenigvuldiging zullen gebruiken.

Hoe zijt gij? De antwoorden zijn 81, 64, 49, 63, 72, 54, 45 en 56. Is dit niet veel gemakkelijker dan 15 minuten per dag tafels herhalen op school?

Werkt deze methode ook voor het vermenigvuldigen van grote aantallen? Ja dat doet het zeker. Laten we dit uitproberen met 96 keer 97.

Wiskunde A En B

 

 

 

 

Wat voor getal nemen we om welk getal te verkrijgen? En hoeveel om meer te maken tot wat? Honderd. Dus schrijven we 4 onder 96 en 3 onder de 97.

Wat doen we nu? Wij gaan diagonaal aftrekken. 96 min 3 of 97 minus 4 is gelijk aan 93. Schrijf dat als het eerste deel van uw antwoord. Wat doen we daarna? Vermenigvuldig de getallen in de cirkels. 4 keer 3 gelijk is aan 12. Noteer dit voor het laatste deel van het antwoord. Het volledige antwoord is 9,312.

Welke methode is eenvoudiger, deze methode of de methode je op school hebt geleerd? Ongetwijfelt deze methode, mee eens? Hier is mijn eerste wet van de wiskunde:

Hoe makkelijker de methode die u gebruikt, hoe sneller je het probleem oplost en hoe kleiner u de kans maakt om een fout te maken. Hier een paar opgaven welke uzelf kunt doen.

Wiskunde Oefenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De antwoorden zijn 9,216, 9,215, 9,025, 9,310, 9,212, 9,118, 9,016, 9,021, 7,350. In het laatste probleem hoop ik dat u zich herinnerd 75 van de honderd af te trekken, en niet tachtig. Heb je ze allemaal goed? Als u een fout gemaakt hebt, ga dan terug en zoek uit waar u de mist in bent gegaan en doe het opnieuw.

Dat was een illustratie van hoe gemakkelijk deze methoden te gebruiken zijn. Studenten zien onmiddellijke resultaten, en zijn dus gemotiveerd om er meer te proberen.

Vervangen deze  methoden de noodzaak voor het leren van tafels? Helemaal niet. Zij vervangen de methode van het leren van tafels. Meestal leerlingen hun tafels tot 20 keer 20 in een half uur, en zijn in staat bliksem berekening te doen om meteen een antwoord te geven.

Na 7 keer 8 berekening resulteert in 56, of 13 keer 14 is gelijk aan 182  twintig maal te hebben gedaan, ze beginnen de antwoorden uit het geheugen te komen. Vaak zullen ze de berekening toch doen alleen om het antwoord uit het geheugen “dubbel te controleren.”

Werkt de methode voor alle nummers? Ja, het is gebaseerd op een geldige wiskundige formule. Hoe zit het met vermenigvuldiging van getallen zoals 37 maal 62? Hoe zit het met een vermenigvuldiging van nummers zoals 6 keer 7 of 3 keer 7? Werkt de methode ook bij de vermenigvuldiging van getallen welke verder uit elkaar liggen zoals 97 keer 645? Hoe deze strategieën in omgekeerde volgorde te verdelen?

De methode zal werken met vermenigvuldigingen van alle getallen; elke variatie van de formule wordt gebruikt om een ander principe binnen de wiskunde te leren. De eenvoudigste methode vinden zal het vermogen van een student verbeternom te werken met getallen en het oplossen van opgaven. Ook kan de methode helpen bij het ontwikkelen van vele andere verwante reken vaardigheden afgezien van vermenigvuldiging.

Wiskunde Leren Online

De methoden zijn niet in conflict zijn met wat scholen leren, ze ondersteunen wat de scholen doen. Veel leraren over de hele wereld onderwijzen wiskunde nu met behulp van deze strategieën aan hun studenten.

De methoden bevorderen creatief denken, en het vinden van creatieve oplossingen voor problemen in plaats van met behulp van regels die ze geleerd hebben door rote. De methoden bevorderen een beter begrip van wiskundige basisbeginselen. De studenten leren beginselen die ze al kennen op manieren die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Belangrijke opmerking

Ik ontvang veel berichten, en zeggen dat de bovenstaande formule niet voor alle getallen werkt. Ze zeggen dat het werkt niet voor 6 keer 7 of 6 keer 6. Dat doet het wel. Ik heb niet de volledige uitleg gegeven op deze webpagina. De formule werkt voor deze getallen. Voor een volledige uitleg, gelieve een van onze wiskunde programma’s te kopen.

Uitblinken In Wiskunde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *